Χώροι Υγειονομικής Φροντίδας

Θάλαμοι Αρνητικής Πίεσης

Η GLASSART ανταποκρίνεται επιτυχώς στις απαιτήσεις νοσηλείας περιστατικών λοιμώξεων (νόσος τύπου SARS, γρίπη Η1Ν1), κατασκευάζοντας θαλάμους αρνητικής πίεσης, που διαθέτουν ειδικό σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού, απόλυτα φίλτρα για σίγουρη προστασία και αποφυγή μετάδοσης μικροβίων.

 

Θάλαμοι Απολύμανσης Άνθρακα, Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Βουπρενορφίνης

Οι Θάλαμοι Απολύμανσης Άνθρακα, παρέχουν ιδανικές συνθήκες για τη διενέργεια καθαρισμού ατόμων που έχουν προσβληθεί. Κάθε θάλαμος φέρει ειδικά κλιματιστικά   μηχανήματα, απόλυτα φίλτρα, σύστημα απολύμανσης νερού. Η GLASSART επιπλέον κατασκευάζει και ειδικούς θαλάμους υγειονομικής φροντίδας, όπως Αίθουσα Τεχνητού Νεφρού και Μονάδες Βουπρενορφίνης.