Στοιχεία Επικοινωνίας

GLASSART A.E.
Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης
16ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων, 153 51 Παιανία

(+30) 210 - 66 69 112
(+30) 210 - 66 65 226
info@glassart.gr

Αριθμός ΓΕΜΗ: 084513002000