Σειρά DODONEO

Υπαίθρια Καπνιστήρια

Τα υπαίθρια καπνιστήρια της σειράς DODONEO, ανοικτού και κλειστού τύπου, στεγάζουν με αξιοπιστία τους καπνιστές έξω από τον εργασιακό τους χώρο.

Ο σκελετός αποτελείται από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με περιμετρική επικάλυψη από υαλοπίνακες τρίπλεξ και πολυκαρβονική οροφή. Για τα κλειστού τύπου καπνιστήρια, προβλέπεται αερισμός με ανακλινόμενο φεγγίτη ή με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα. Διατίθενται σε δύο διαφορετικούς τύπους και σε πολλούς χρωματικούς συνδυασμούς.