Σειρά SCOLION

Άμεση Εκπαίδευση

Η σειρά SCOLION, σχεδιασμένη με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της σχέσης ποιότητας και ευαισθησίας προς τα παιδιά, χρησιμοποιείται και για την στέγαση σχολικών μονάδων, βάσει εγκεκριμένων  προδιαγραφών των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ). Η σειρά SCOLION παράγεται σε διάφορα πλάτη και μήκη με επίπεδη ή κεκλιμένη στέγη.  Διαθέτει στιβαρό, χαλύβδινο σκελετό, γαλβανισμένο εν θερμώ, με θερμομονωτικά πανό πολυουρεθάνης ή πετροβάμβακα.

Οι αίθουσες διδασκαλίας SCOLION είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας της GLASSART στην κάλυψη εκτάκτων σχολικών αναγκών σε όλη την Ελλάδα.