Σειρά FERRON

Εργοταξιακή Αρτιότητα

Η σειρά FERRON αποτελεί την οικονομική λύση για άμεση στέγαση. Συνδυάζει άψογα την ποιότητα κατασκευής με το χαμηλό κόστος. Διαθέτει στιβαρό, χαλύβδινο σκελετό, γαλβανισμένο εν θερμώ, με θερμομονωτικά πανό πολυουρεθάνης, ραφτή λαμαρίνα οροφής και ελεύθερη απορροή ομβρίων. Ιδανική κατασκευή για εύκολη μετεγκατάσταση.

Στα περισσότερα και σημαντικότερα εργοτάξια, αλλά και σε χώρους με απαίτηση άμεσης στέγασης και μελλοντικής μετεγκατάστασης, βρίσκονται τοποθετημένα συγκροτήματα της σειράς FERRON.

Η σειρά FERRON μπορεί να κατασκευαστεί και σε έκδοση «FLAT PACK» για εξοικονόμηση κόστους μεταφοράς σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.