Βοηθητικές Χρήσεις

Η GLASSART διαθέτει μεγάλη ποικιλία βοηθητικών χώρων με δυνατότητα επιλογής διαστάσεων, υλικών και εξοπλισμού, προκειμένου να συμπληρωθούν οι απαιτήσεις κάθε έργου. Καλύπτει βοηθητικές χρήσεις αποθηκευτικών χώρων με container για επαγγελματική ή ιδιωτική χρήση, καπνιστήρια εσωτερικών & εξωτερικών χώρων, υπόστεγα αυτοκινήτων, στέγαστρα εισόδου και διαχωριστικά εσωτερικών χώρων, εξυπηρετώντας κάθε επαγγελματική σας ανάγκη.

Επίσης, εξειδικεύεται σε μόνιμους ή προσωρινούς χώρους υγιεινής, και αποδυτήρια για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και αθλητικούς χώρους ή χώρους υγιεινής κοινού, εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα πρότυπα υγιεινής. Οι Χώροι Υγιεινής κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε έργου και τον αριθμό των χρηστών καθώς και με προδιαγραφές ΑΜΕΑ. Μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτοτελείς μονάδες ή σε συνδυασμό με οικίσκους γραφείων, κτίρια γραφείων, χώρους εστίασης κ.λ.π.