Στέγαστρο AEROSHELTER

Αέρινη Λειτουργικότητα

Η σειρά AEROSHELTER είναι ανοιχτού τύπου στέγαστρο, από υλικά μοναδικής αντοχής και ποιότητας. Κατασκευάζεται από γαλβανισμένες κοιλοδοκούς καλυμμένες με διαφανή πολυκαρβονικά φύλλα. Τα στέγαστρα μπορούν να φέρουν πρόσθετο εξοπλισμό με μεταλλικά καθίσματα. Στις πλευρές, αντί για υαλοπίνακες, μπορούν να τοποθετηθούν εναλλακτικά, διαφημιστικά πάνελ.