Πρόνοια & Περίθαλψη

Με 40ετή εμπειρία, η GLASSART παρέχει μόνιμες και ημιμόνιμες λύσεις για τη στέγαση των επαγγελμάτων υγείας σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα και τις υψηλές προδιαγραφές που προβλέπει ο κλάδος υγειονομικής περίθαλψης.

Έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας παρέχουμε ολοκληρωμένα προκατασκευασμένα κτίρια πρόνοιας & περίθαλψης όπως Προκάτ Γραφεία Ιατρών, Κινητά Ιατρεία, Προκατασκευασμένες Κινητές Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας, Κινητά Νοσοκομεία, Κέντρα Χορήγησης Υποκατάστατων (ΟΚΑΝΑ), Θαλάμους Ελέγχου Ακοής, Χώρους Υγειονομικής Φροντίδας και Κέντρα Θεραπείας, Χώρους Περίθαλψης Ζώων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Η ευελιξία που υπάρχει στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής δίνει τη δυνατότητα για ένα ευρύ φάσμα επιλογών διαμόρφωσης ώστε τα Πολυσυστήματα GLASSART να πληρούν ακόμη και τα πιο απαιτητικά πρότυπα του κάθε φορέα υγειονομικής περίθαλψης.