Διεθνείς Πιστοποιήσεις & Βραβεία

υπεύθυνη… όσο και η ποιότητα των υπηρεσιών της
υπεύθυνη… όσο και η ποιότητα των υπηρεσιών της

 

Η εταιρία GLASSART A.E., πρωτοπόρος στην ποιότητα των προκατασκευασμένων Πολυσυστημάτων Στέγασης (Οικίσκων), έχει τις κάτωθι πιστοποιήσεις με βάση διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές:

 • Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001, για την Ποιότητα
 • Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 για το Περιβάλλον
 • Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001 για Υγιεινή και Ασφάλεια

Επιπλέον, έχει εξασφαλίσει ειδικές πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις όπως:
 • Lloyds Register για έλεγχο Στατικής Επάρκειας 25 τόνων
 • Lloyds Register για χρήση και Κατασκευή Ανοξείδωτου Χάλυβα
 • Κατασκευαστής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Έγκριση ΕΟΦ)
 • Διεθνές πρότυπο Βαλλιστικής Αντίστασης NIJ 0108.01
 • Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ)
 • Πιστοποιητικό Ασφαλείας Εγκατάστασης (Ε.Κ.Β.Α.), βαθμού ασφαλείας
  «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» - «NATO SECRET» - «EU SECRET»
 • Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του ΥΠΕΘΑ
 • Επίσημος Προμηθευτής ΝATO (ΝCAGE code)

 

Οι πιστοποιήσεις αυτές, αποτελούν μια ακόμα επίσημη αναγνώριση της πολιτικής για τον ενδελεχή έλεγχο και την ποιότητα. Η GLASSART, πιστή στη φιλοσοφία της, ανταποκρίνεται δυναμικά στις απαιτήσεις των καιρών και στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της οργάνωσης, καθώς και στην εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει.

Πολιτική Ποιότητας