Εγκαταστάσεις - Ανθρώπινο Δυναμικό

Εγκαταστάσεις

Η Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης GLASSART εδρεύει στην Αττική. Στους άνετους ιδιόκτητους χώρους της, στεγάζονται η πρωτοποριακή μονάδα παραγωγής, με 5 μονάδες κατεργασίας υλικών (αλουμίνιο, ξύλο, σίδερο, πολυεστέρα και βαφείο), οι χώροι γραφείων, αποθηκών και μόνιμης έκθεσης. Η εταιρία συνολικά απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους και διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο τοποθέτησης, εντός και εκτός Ελλάδας, με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Η δύναμη της GLASSART είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Τα στελέχη, καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό, διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου.
Η εταιρία επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, με προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει σύγχρονα συστήματα λειτουργίας και κατάλληλη οργάνωση για τη βέλτιστη απόδοση τους.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας μαζί με συστάσεις στο: administration@glassart.gr