Σειρά GLASSIKON

Εναρμονισμένη Αισθητική

Η σειρά GLASSIKON κατασκευάζεται από βερνικωμένη αντικολλητική ξυλεία με κεκλιμένη υγρομονωμένη δίρριχτη οροφή. Η απόλυτη εναρμόνιση με το περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ποιότητα των υλικών προσφέρουν έναν κομψό και λειτουργικό αποτέλεσμα.