Πύλη Ελέγχου

Απόλυτος Έλεγχος

Η Πύλη Ελέγχου της GLASSART αποτελεί μια αυτόνομη, πολυμορφική κατασκευή, εύκολα μεταφερόμενη με ανυψωτικό όχημα ή ρυμουλκούμενη με trailer.

Η κατασκευή αποτελείται από κλειστό χώρο συλλογής δεδομένων, χώρο καθοδήγησης πλήθους με πρόσβαση ΑμΕΑ και οροφή εποπτείας του επιβατικού κοινού. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας για εύρυθμη λειτουργία, διασφαλίζοντας υψηλές συνθήκες προστασίας.

Σε 2 διαφορετικούς τύπους:
Μεταφερόμενη και Ρυμουλκούμενη.

Ιδανική λύση για χώρους ελέγχου ατόμων και αποσκευών σε λιμάνια, αεροδρόμια, εργοστάσια, κτίρια γραφείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους εκδηλώσεων και όπου απαιτούνται υψηλά επίπεδα ασφαλείας.