Οι Πελάτες μας... η Δύναμή μας!

Από το 1980,  η GLASSART στεγάζει δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, νομαρχίες, δήμους, πρεσβείες, νοσοκομεία, βιομηχανίες, αθλητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, συλλόγους, εμπορικές και τεχνικές εταιρίες, ιδιώτες.