Σειρά THETIS

Καθαρές Λύσεις

H σειρά ΤΗΕΤΙS αποτελεί την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων. Ξεχωρίζει για την ποικιλία των υλικών, την ευελιξία σχεδιασμού και τη δυνατότητα αναδιάταξης του χώρου.

Με μεταβλητά, καθ' ύψος, στηρίγματα ανοξείδωτου χάλυβα, κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από μη πορώδη υλικά, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη διαμόρφωση υγρών χώρων με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.