Προκάτ Χώροι Πρώτης Υποδοχής, Καταγραφής & Πιστοποίησης- Hotspot για Πρόσφυγες και Μετανάστες