Χώροι Υγειονομικής Φροντίδας Οικίσκος Ελέγχου Ύποπτων Κρουσμάτων Covid-19