Σειρά PALLAS 32 Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών - Duty Free