Σπίτι Big Brother

Και το Big Brother στεγάστηκε από τη GLASSART. Γιατί μόνο ένας μεγάλος έχει τη δύναμη αλλά και την τεχνογνωσία να αναλάβει και να υλοποιήσει ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό έργο. Ένα ακόμα μεγάλο έργο από τα πολλά και μεγάλα έργα της GLASSART.