Προσθήκη σε Υπάρχον Κτίριο Γραφείων, Studio Alpha, Πικέρμι