Προκατασκευασμένο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας, Ελληνογαλλική Σχολή