Οικίσκοι Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού, Λιμάνι Πειραιά