Νέο Κτίριο Γραφείων GLASSART

ΧΡΗΣΗ
Κτίριο Γραφείων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Βίλλυ Αττάρτ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
GLASSART Α.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
90 ΜΕΡΕΣ