Νέο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

ΧΡΗΣΗ
Οικίσκοι Επιτήρησης Χιονοδρομικού, Εκδοτήρια Εισιτηρίων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
GEM Architects

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
GLASSART Α.Ε.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2014