Μονάδα Χορήγησης Υποκατάστατων ΟΚΑΝΑ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΗ
Μονάδα Χορήγησης Υποκατάστατων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τεχνική Υπηρεσία ΟΚΑΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
GLASSART Α.Ε.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
158m²

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2012


Η GLASSART ως επίσημος χορηγός του ΟΚΑΝΑ, κατασκευάζει το Κέντρο Χορήγησης Υποκατάστατων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Το ισόγειο κτίριο συνολικού εμβαδού περίπου 158τ.μ., περιλαμβάνει Γραφεία Ιατρών, Χώρο Χορήγησης Υποκατάστατων, Παρασκευαστήριο, Χώρους Υγιεινής-W.C. και Αποθήκες.

Η GLASSART ανταποκρίθηκε για μία ακόμη φορά άμεσα και δυναμικά, υπογράφοντας την ποιοτική διαφορά στη στέγαση.