Μονάδα Χορήγησης Υποκατάστατων ΟΚΑΝΑ, Αττικό Νοσοκομείο

ΧΡΗΣΗ
Μονάδα Χορήγησης Υποκατάστατων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τεχνική Υπηρεσία ΟΚΑΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
GLASSART Α.Ε.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
205m²

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2012


Η GLASSART κατασκεύασε το διώροφο κτίριο του ΟΚΑΝΑ για τη Χορήγηση Υποκατάστατων στο Αττικό Νοσοκομείο. Το διώροφο κτίριο είναι συνολικού εμβαδού περίπου 205τ.μ. και περιλαμβάνει Γραφεία Ιατρών, Χώρο Χορήγησης Υποκατάσταστων, Παρασκευαστήριο, Χώρους Υγιεινής-W.C., Αποθήκες και Εξώστες.

Η GLASSART ανταποκρίθηκε για μία ακόμη φορά άμεσα παραδίδοντας το έργο σε μόλις 3 εβδομάδες.