Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών - Εκθεσιακός Χώρος Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου