Γραφεία και Βοηθητικά Κτίρια Βιομηχανίας, Νιγηρία

ΧΡΗΣΗ
Κτίριο Γραφείων, Χώροι Εστίασης, Χώροι Υγιεινής, Αποδυτήρια

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
GLASSART Α.Ε.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
1.430m² (9 ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΚΤΙΡΙΑ)

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2014