Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού, Εγκαταστάσεις Υπηρεσίας Ασύλου