Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΗ
Εκθεσιακός Χώρος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Πρόδρομος Νικηφορίδης - Bernard Cuomo

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
GLASSART Α.Ε.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2007