Ενεργειακό Στέγαστρο Αναμονής Επιβατών

ΧΡΗΣΗ
Στέγαστρο Αναμονής Επιβατών

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
GLASSART Α.Ε.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2011