Εκθεσιακό Κέντρο Αττικής Οδού

ΧΡΗΣΗ
Εκθεσιακός Χώρος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Βίλλυ Αττάρτ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
GLASSART Α.Ε.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
340m² 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2003