Αναψυκτήριο Δημοτικού Κολυμβητηρίου, Δήμος Παλλήνης